Aplikace RFID-lite


O aplikaci


Tato aplikace vznikla jako doplněk k produktu Čtečka RFID čipů, která byla naší firmou vyvinuta.
Aplikace je postavená na opensource knihovně Qt, takže přeložitelná a spustitelná na mnoha platformách. V současné době již disponuje důležitými funkcemi a vlastnostmi:
  • Evidence RFID čipů a jejich vlastníků
  • Základní manipulace se seznamem čipů - přidání nového, smazání starého, editace existujícího
  • Snadná internacionalizace (zatím máme český a anglický překlad uživatelského rozhraní)
  • Ukládání je provedeno do formátu XML, což umožňuje snadnou úpravu dat v libovolném editoru
  • Odeslání a uložení dat do čtečky RFID
  • Program umí využít naši čtečku RFID čipů a v režimu Čtečka automaticky vyplňuje čísla čipů a existující čipy vyhledává v seznamu
  • Uživatelské rozhraní upozorňuje uživatele na neuložené změny a nenalezený čip
  • Pro snadnou práci s evidencí čipů je možné k seznamu ukládat i adresu a zvolený název čtečky, což by mělo zabránit nechtěnému přepsání seznamu čipů v nesprávné čtečce
V současné době nabízíme ještě druhou, vylepšenou verzi tohoto programu. Více informaci najdete na RFID-lite v2.

Po instalaci programu je potřeba provést jeho aktivaci. Postup při tomto kroku najdete na stránce Aplikace RFID-lite aktivace.

Některé snímky aplikace

Po zapnutí aplikace je možné začít s vytvářením nové evidence čipů nebo otevřít již vytvořenou uloženou evidenci.
Hlavní okno po zapnutí

V případě vytváření nové evidence je dobré si nastavit název čtečky pro pozdější identifikaci dat a adresu čtečky pro snadnější komunikaci.
Nastavení adresy, portu a názvu čtečky

Pokud máme kontakt čtečky nastavený, v hlavním okně můžeme vidět zvolený název čtečky jako "Název cílové čtečky:". Pokud je název prázdný, tento popisek se neukáže. Po najetí myší na název se objeví "Popis" nastavený v kontaktu.
Hlavní okno s nastaveným kontaktem na čtečku

Pro přidání nového záznamu do evidence je dobré vyplnit základní údaje o čipu. Kontroluje se jen správnost formátu čísla RFID, což je 12 znaků (bez mezer), které obsahují jen číslice nebo písmena A-F (bez diakritiky).
Vyplnění detailů při přidání nebo editaci záznamu

Po provedení změny v evidenci se objeví upozornění "Neuložené změny", aby připomnělo uživateli uložení dat.
Hlavní okno se seznamem čipů

Program umí ze čtečky stáhnout aktuálně uložený seznam čipů nebo naopak odeslat lokální seznam čipů do čtečky a tím její seznam přepsat (tedy smazat seznam ve čtečce a místo něj uložit seznam z počítače). Jediné co je potřeba, je zadat správnou adresu čtečky.
Zadání adresy čtečky

Stažený seznam čipů se připojí k lokálnímu, duplicitní čísla čipů se přeskočí.
Program umí stáhnout aktuální seznam čipů ze čtečky

V tabulce se záznamy je možné seznam třídit vzestupně nebo sestupně podle libovolného sloupce kliknutím na řádek s názvy sloupců.
Třídění záznamů podle čísla RFID

Aby správně fungoval režim Čtečka, je nutné mít nastavený kontakt ke čtečce. Poté program bude sám zjišťovat, zda-li byl čtečkou načtený nějaký čip. Načtená čísla čipu se vyplňují v okně pro přidání/editaci záznamu. Pokud se čip načte, provede program automaticky vyhledání podle čísla čipu a výsledek se objeví změnou Indikátoru vyhledávání. Indikátor vyhledávání je vlastně tlačítko, které slouží k přechodu na nalezený řádek, pokud je číslo čipu v evidenci (indikátor je zelený).
Program s puštěným režimem čtečky

Potřebujeme-li ručně najít záznam v evidenci podle čísla čipu, můžeme použít funkci "Najít", kde budeme vyzváni k zadání čísla čipu.
Vyhledávání záznamu podle čísla čipu

Pokud se záznam najde, rovnou se přesune pohled v tabulce na hledaný záznam a řádek se označí. V opačném případě změní barvu Indikátor vyhledávání na červenou a objeví se hláška o neúspěšném vyhledávání.
Při vyhledávání se nenalezl odpovídající záznam

Ve chvíli, kdy končíme s prací a existují nějaké neuložené změny, program se nás ještě naposledy zeptá, jestli nechceme změněnou evidenci uložit.
Ukončení programu