Válečková dráha


Další aplikace vyvinutá v naší firmě postavená na procesoru PIC je automatizace válečkového dopravníku malých kontejnerů. Pro toto zařízení byla vyvinuta do jisté míry universální řídící karta. Má dvanáct opticky oddělených vstupů a devět opticky oddělených výstupů. Komunikaci s okolím zajišťuje sériový port RS 232.

Ve spojení s válečkovým dopravníkem a průběžnou váhou třídí standardizované kontejnery podle váhy a druhu zboží do čtyř výstupních drah. Celé zařízení lze ovládat z připojeného PC.

Procesorová deska 12 čidel 6x třífazové elektromotory
3x selenoid + RS 232


Deska

Válečková dráha při předání

Válečková dráha

Čidlo indukční

ČIDLO

Selenoid

SELENOID

Rozvaděč

ROZVADĚČ